Školní parlament

Co je to školní parlament?

Žákovský parlament představuje prostředek, prostřednictvím kterého se žáci školy spolupodílí na vedení školy a dění ve škole. Jde o oranizovanou formu participace žáků, kteří prostřednictvím svých zástupců - členů parlamentu - vyjadřují své názory, vyjednávají s vedením školy a realizují své nápady.. Školní parlament poskytuje žákům možnost učit se osobní i společenské odpovědnosti, spolupráci, navazovat a rozvíjet mezilidské vztahy. V neposlední řadě činnost školního parlamentu zajišťuje propojení žáků se skutečnám životem ve škole i mimo ni.

Členové parlamentu jsou z řad žáků každé třídy voleni v řádných volbách. Na svou práci však nejsou sami. Školní parlament je podporován činností všech žáků školy. K dispozici je žákům koordinátor parlamentu.

Školní parlament Základní školy Březnice

Ve školním roce 2013/2014 proběhly nové volby členů školního parlamentu Základní školy Březnice. Stanoveny byly také nové cíle. Hlavní myšlenkou transformace bylo a nadále zůstává vytvořit funkční žákovský parlament, který bude schopen zastupovat žáky školy, pomáhat vytvářet vhodné klima pro žáky a učitele. Mezi hlavní a klíčové činnosti parlamentu patří:

- realizace vlastních projektů

- podíl na rozvoji a péči o prostory školy a jejího okolí

- organizace kulturních, společenských, sportovních a charitativních akcí

- podpora při řešení problémových situací

- rozvoj a optimalizace vztahů ve škole

- spolupráce s dalšími subjekty.

Parlament vede předseda spolu s místropředsedou. Každý člen má však v parlamentu své nazastupitelné místo a je platným členem. Metodickou podporu poskytuje koordinátor školního parlamentu. Na jednání je zváno vedení školy, jehož je školní parlament partnerem.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies