Přijímací řízení

KDE SE PŘIPRAVOVAT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

https://www.to-das.cz/cermat-testy/cermat-testy-cesky-jazyk/#priprava 

Co Cermat testy z češtiny obsahují, jak probíhají, zadání a řešení testů, jak se připravit.

https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory 

Zadání státních přijímacích zkoušek z českého jazyka z minulých let.

https://tau.cermat.cz/vyber_test.php?trida=9&predmet=cj 

Aplikace je určena k procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímacích zkoušek z roku 2023.

https://www.google.com/search?q=youtube.ce%C5%A1tinanapohodu.&rlz=1C1GCEA_enCZ925CZ925&oq=youtube.ce%C5%A1tinanapohod 

Výuková videa zaměřená na učivo ze skladby – větné členy, druhy vedlejších vět, rozbor souvětí, významové poměry.

 

KDE SE PŘIPRAVOVAT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY z MATEMATIKY 

https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory   -  Podívejte se jak vypadala jednotlivá zadání státních přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy pro čtyřleté obory. V rámci přípravy Vám doporučujeme si cvičně vypracovat přijímací testy na střední školy z minulých let. Čím více testů si procvičíte, tím lépe budete připraveni na Váš ostrý termín.

https://tau.cermat.cz/  -  Aplikace je určena k procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímací zkoušky z roku 2023

https://www.youtube.com/@TomasChabada/playlists  -  odkaz na videa s postupem řešení 

(621) matematika fyzika - YouTube  -  Potřebujete si oživit konkrétní téma z matematiky? Pak je pro Vás určen tento odkaz. 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

Vážení rodiče,

     1. ledna 2024 nabývají účinnosti právní předpisy (zákon č. 421/2023 Sb. a vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), kterými se mění náležitosti přijímacího řízení v roce 2024. Níže sdílíme nejdůležitější změny a informace k přijímacímu řízení a zejména užitečné odkazy.

     Na třídních schůzkách (25. ledna 2024) vám rovněž poskytneme možnost konzultací a podporu ohledně přijímacího řízení žáků. 

     INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE přikládáme rovněž v příloze - Informace pro uchazeče o středním vzdělávání. 

Užitečné odkazy: 

PODSTATNÉ INFORMACE:

Ředitel SŠ vyhlásí první kolo přijímacího řízení v termínu do 31. ledna na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (a informaci předá do DIPSY v digitálním formátu).

Nejzazší termín pro odeslání přihlášek uchazečem je 20. února. V roce 2024 lze podat přihlášky nejdříve 1. února 2024.

Uchazeč podává tři přihlášky na střední školu. V případě oboru s talentovou zkouškou pak nejvýše dvě přihlášky. Maximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět (3 na "běžné SŠ a 2 na SŠ s podmínkou talentové zkoušky). 

Přihlášku je možné podat třemi způsoby:

     - elektronicky (s elektronickou identifikací eObčanka, bankovní identitou, datovou schránkou apod.) - tzv. v systému DIPSY

     - v podobě výpisu získaného z elektronického systému bez prokázání totožnosti - následně osobní podání nebo podání na poštu

     - na tiskopisu - nový formulář přihlášky (tiskopis naleznete na výše uvedeném odkazu MŠMT) - následně osobní podání nebo podání na poštu

Více na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Uchazeč uvádí na přihláškách přednostní volbu oboru vzdělávání podle svých preferencí. Uvedené pořadí musí být na všech přihláškách shodné, je závazné a nelze jej po uplynutí termínu pro podání přihlášek měnit. Tzn., že případě "přijetí" na všechny tři školy (obory) je uchazeč přijat na školu (obor) uvedenou jako první.

Jednotnou zkoušku může každý uchazeč, který podal přihlášku do oborů s maturitní zkouškou - s výjimkou oborů s talentovou zkouškou stanovenou v RVP aj., konat dvakrát ve dvou termínech, a to i když podal přihlášku pouze do jednoho maturitního oboru.  

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.  

Počítá se vždy lepší výsledek jednotné zkoušky.

Školní přijímací zkoušku (pokud se koná) nebo talentovou zkoušku může uchazeč konat jedenkrát v každém oboru středního vzdělávání, do kterého podal přihlášku. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 najdete v přiloženém souboru (Sdělení o termínech). 

U oborů s talentovými zkouškami mají ředitelé povinnost oznámit výsledky školní přijímací zkoušky, zda uchazeč v přijímacím řízení uspěl a pořadí, na kterém by se uchazeč umístil, zveřejněním seznamu uchazečů pod reg. číslem, do 15. února 2024. 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies