Informace pro rodiče

Rodiče jsou ve škole vítáni! Pro komunikaci se školou mohou využít nejen tradičních třídních schůzek, ale také osobních konzultací. Návrhy a podněty mohou vznášet osobně, či prostřednictvím zástupců rodičů v SRPŠ při ZŠ Březnice a zástupců rodičů ve školské radě.

Rodiče jsou významným partnerem školy. V přiloženém souboru je možné nalézt výčet základních práv a povinností dle platného znění legislativy.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies