Informace o ŠD

Informace pro rodiče – Školní družina při ZŠ Březnice

Provoz školní družiny upravuje Vnitřní řád ŠD

Přihláška žáka do ŠD:

Žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce pomocí řádně vyplněné přihlášky, kterou odevzdá bezprostředně po jejím obdržení vychovatelkám ŠD, (nejlépe hned druhý nebo třetí den po jejím obdržení, nejpozději však do konce června předchozího školního roku).  Pozornost je třeba věnovat zvláště zadní straně - času a způsobu odchodu. Nezbytné je jmenovitě uvést osoby, které mohou žáka vyzvedávat, případně informaci, zda může žák odcházet ze školní družiny sám.

Uvolnění dítěte ze školní družiny, odhlášení žáka z pravidelné docházky do ŠD, odchody žáků do zájmových kroužků

Dojde-li ke změně odchodu žáka ze ŠD, zejména toho, který odchází ze ŠD sám, je nutné vyplnit zákonným zástupcem formulář „Uvolnění dítěte ze školní družiny“, který žák odevzdá při příchodu do ŠD paní vychovatelce osobně (vyplňuje se i v případě, že žák odchází ze ŠD déle).

Rozhodne-li se zákonný zástupce, že žákovi ukončí pravidelnou docházku do ŠD, vyplní formulář „Odhlášení žáka z pravidelné docházky do ŠD“.

Dochází-li žák do zájmových kroužků a zpět, je nutné, aby zákonný zástupce vyplnil formulář „Odchody žáků do zájmových kroužků a zpět“.

 Z důvodu splnění legislativních požadavků nelze po telefonickém hovoru ze školní družiny uvolnit. Učinit tak lze pouze na základě písemné žádosti (viz výše) či na základě osobního vyzvednutí žáka.

Všechny výše uvedené písemnosti a formuláře je možno vytisknout na www.zsbreznice.cz dokumenty, nebo osobně vyzvednout u vychovatelek ŠD.

 Platba:

Částku 150,- Kč měsíčně lze uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách, tedy 1,500,- Kč za rok nebo 2x 750,- Kč za pololetí školního roku. Jednorázovou platbu či první splátku je nutné uhradit na základě přihlášky do ŠD nejpozději do konce měsíce září, druhou splátku pak do konce února, a to převodem na účet číslo 600 321 684 / 0600. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

 Organizace:

Z důvodu řádného provozu družiny a realizace zájmového vzdělávání žádáme rodiče žáků, aby si své děti nevyzvedávali ze školní družiny v době od 13,00 do 14,00 hodin (s výjimkou závažných důvodů). V této době plní školní družina svůj hlavní program a odchod žáků v této době by mohl narušovat jeho realizaci. (aktivity mimo areál školy, zimní sporty a vycházky, návštěvy výstav, infocentra apod.)

Děkujeme za pochopení.

Pomůcky:

Vhodné je starší oblečení na ven (tepláky, mikina, popř. starší obuv), v letních měsících pokrývka hlavy, v zimních měsících teplé oblečení na každý den- čepice, šála, rukavice, na výtvarné činnosti starší zástěra nebo triko, jedno balení papírových kapesníků v krabičce.

 Nedoporučujeme dávat žákům do školy a ŠD větší obnosy peněz a hračky.

 Olga Kotrbatá

vedoucí vychovatelka ŠD

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies