Kontakty

Ředitel

Zástupce ředitele

Mgr. Martina Vaněčková Koordinátor ŠVP, koordinátor projektů

Učitel 1. stupeň

Učitel 2. stupeň

Mgr. Jana Doulová Správa kabinetu Aj, organizace vzdělávacích výjezdů do UK, www.zsbreznice.estranky.cz - webové stránky kabinetu AJ

Mgr. Jarmila Hlaváčová Vedoucí klubu mladého diváka, jazykové korektury, koordinátor kulturních akcí

Mgr. Kamila Svobodová Metodik prevence rizikového chování

Mgr. Marie Hrubá Koordinátor školního parlamentu

Mgr. Martina Šafránková Výchovný poradce, zdravotník zotavovacích akcí

Petra Ottová Koordinátorka mezinárodního projektu Dětské léto v Březnici a projektu EuDaMuS - Evropský den hudby ve školách, YouTube kanál školy, www.nemcinari.estranky.cz, jednodenní poznávací zájezdy do Vídně, Salzburgu a Berlína

Mgr. Vladimír Bílek Koordinátor a metodik IT

Účetní

Marie Šlapáková Pokladní, příjem a evidence pošty

Vychovatelka

Ekonomka

Bc. Kateřina Malešová Vedoucí provozu, školní a pracovní úrazy, škodní události

Správce ICT

Vedoucí kuchyně

Petra Flíčková Ovoce do škol, Mléko do škol, ISIC

Školní psycholog

Mgr. Ivana Popova Vyučující TIP, kariérové poradenství

Metodik prevence

Vrátnice

Asistent pedagoga

Vedoucí vychovatelka

Olga Kotrbatá Vedoucí školní družiny, asistent pedagoga

Školnik

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies