Příměstský tábor ZDRAVOHRANÍ

Publikováno: 28.8.2018 Autor(ka): Miroslav Bělka

Základní škola Březnice získala na období 01. 07. 2018 – 30. 09. 2020 finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost na pořádání příměstského tábora v době jarních a letních prázdnin a ve spolupráci s partnerem Muscle factory Březnice realizuje následující projekt:

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 081/03_16_047/CLLD_16_01_036
Název výzvy: Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření I.
Název projektu CZ: Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin na Březnicku
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009367
Zkrácený název projektu: Příměstský tábor Zdravohraní

Anotace projektu

Příměstský tábor představuje komplexní aktivity zaměřené na smysluplné naplnění volného času, podporu zdraví a všestranný rozvoj dětí, utváření vhodného vztahu k sobě i k ostatním. Klíčovými aktivitami budou především sportovní a pohybové činnosti diferenciované dle věkové skupiny a potřeb jejích členů, osobnostně a sociálně rozvíjející činnosti prohlubující vnímání sama sebe, uvědomování si tělesné i psychické složky těla, hudební činnosti, společenské a zážitkové hry, dramatizace, tematické hry a související činnosti. Činnosti jsou členěné s ohledem na období jarních (1 turnus 2019, jeden turnus 2020) a letních prázdnin (3 turnusy 2018, 2 turnusy 2019, 2 turnusy 2020) s důrazem na věkové odlišnosti a zájmy dětí.

Tábor se uskuteční v prostorách Musclefactory Březnice, využije také areálu a prostor ZŠ Březnice a přilehlého okolí. Celkem se v rámci aktivit uskuteční tři pětidenní turnusy (v pracovní dny) po dobu 3 let, tj. 9 týdenních turnusů s kapacitou 15 míst. Dětem budou k dispozici vždy dva lektoři v době od 7:00 do 16:00.

Plánované aktivity v táborech:

Pohybové hry, motivační jógové hry, teen jóga, taneční jóga, jóga v síti, míčové hry a školka s míčem, všeobecné pohybové aktivity, TRX a posilovací aktivity adekvátní věku, běh, turistika, pohyb v přírodě, základy akrobacie a gymnastiky, dechová a kompenzační cvičení kreslení a výtvarné činnosti, mandaly, společné čtení, vyprávění, psychohygiena.

V rámci aktivit bude účastníkům zajištěno stravování a pitný režim.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies