1. B

Vydání nového Školního řádu Základní školy Březnice

Publikováno: 27.9.2023 Autor(ka): Miroslav Bělka

Vážení rodiče, 

     informujeme Vás o vydání aktualizovaného Školního řádu Základní školy Březnice. Řád vydává ředitel školy po projednání s pedagogickou radou a schválení školskou radou. V platnost vstupuje 2. 10. 2023. Žáci budou s úpravami seznámeni svými vyučujícími.

     Nové znění s barevně vyznačenými změnami připojujeme do přiloženého souboru. Žádáme Vás o seznámení se s nimi. 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies